Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HỘI

Địa chỉ: Thôn Phú Trung – Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Ông/Bà: Phạm Thị Mai Hiền – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02633844438. – Email: mnphuhoi@gmail.com

IMG_20161120_214446[1]